RASPORED KONFERENCIJE KLUBOVA

Prva konferencija biće održana u nedelju 2.avgusta za klubove MOL ...

PRAVILA IGRE - PITANJA I ODGOVORI SA KOMENTARIMA

Pogledajte i preuzmite PFI sa pitanjima - odgovorima i komentarima

PLAN I PROGRAM SEMINARA JESEN 2015/2016 /SPISAK SL.LICA

Pogledajte i preuzmite plan i program seminara sa spiskom službenih lica za jesenji deo prvenstva 2015 / 2016

KALENDAR TAKMIČENJA 2015/2016

Pogledajte kalendar takmičenja za prvenstvo 2015 / 2016

TROŠKOVNIK FSMO ZA TAKMIČARSKU 2015/2016 JESEN

Pogledajte i preuzmite troškovnik saveza za takmičarsku sezonu 2015/2016 jesenji deo

TELEFON 015/352-023 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA

015/601-008 BROJ FAX-A

NAJNOVIJI BILTENI

NaŠa galerija